Historie: Encyklopedie válečného zajetí & internace

Historie: Encyklopedie válečného zajetí & internace
Dějiny válek jsou dějinami osudů osob zbavených svobody

Nedávno uplynulo 100 let od Velké války, jak byla první ze světových válek nazývána. Mobilizováno bylo kolem 60 milionů vojáků, z nichž se cca 9 milionů ocitlo v zajetí. Byl to do té doby největší počet zajatců během jedné války a projevila se nedostatečnost dobové mezinárodně právní úpravy, kterou tvořilo pouhých 17 článku Řádu války pozemní z r. 1907.

Proto byla v r. 1929, tedy před 90 lety, z iniciatvy Mezinárodního výboru Červeného kříže sjednána první samostatná úmluva chránící válečné zajatce - Ženevská úmluva o nakládání s válečnými zajatci o 97 článcích. Naproti tomu internovaní civilisté čekali na samostatnou úpravu v mezinárodním humanitárním právu dalších 20 let - přinesla ji až Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války z r. 1949 [+], ačkoli Červený kříž její návrh předložil již v mezinálečném období.

Spolu s nově upravenou Ženevskou úmluvou o zacházení s válečnými zajatci [+] před 70 lety podstatně rozšířila práva zajatců a internovaných i možnosti složek Červeného kříže při péči o tyto skupiny válečných obětí a dohledu nad zacházení s nimi.

Dějiny válečného zajetí jsou ovšem ještě mnohem starší. Zmíněná výročí jsou nicméně jistě jednou z motivací, proč se seznamovat s historií válečného zajetí a internace.

Jsme proto rádi, že se na našich stránkách můžete seznámit s obsáhlými encyklopediemi týkajícími se právě válečného zajetí a internace od 18. století až do roku 1953, které uveřejňujeme s laskavým svolením jejich autora, pana Lubomíra Chobota.

Slovy autora je encyklopedie věnována všem mužům, ženám a dětem, kteří v období novověku prošli zajetím či internací, lidem, kteří jim bez ohledu na svou vlastní bezpečnost a dostatek nezištně pomáhali, dokázavším si i přes těžké podmínky udržet lidskost a morální zásady. Jen málo si uvědomujeme, že pobyt v zajetí se často stával bojem o holý život a zbraněmi silná vůle, morálka, odvaha, řemeslnický fortel, národní cítění, kamarádství, tedy vlastnosti a schopnosti, které se s pohodlným životem 21. století, vytrácí.

První díl má podtitul O osudech internovaných a válečných zajatců v období novověku a díl druhý pak O životě v nacistických ghettech, táborech, věznicích a káznicích v letech 1939-1945.

Ikona dokumentu PDF Encyklopedie válečného zajetí a internace I (53 MB)
Ikona dokumentu PDF Encyklopedie válečného zajetí a internace II (33 MB)

Za obsahovou a jazykovou stránku odpovídá autor. Dílo nevyjadřuje nutně stanovisko ČČK.