ČČK na Fóru Evropské sítě pro mentální zdraví

Ve dnech 16.-19.10.2023 se ve švédském Malmö konalo každoroční Fórum Evropské sítě pro mentální zdraví a psychosociální podporu sdružující Národní společnosti Červeného kříže a červeného půlměsíce z celého světa.

Fóra se zúčastnili zástupci 44 národních společností. Nosným tématem letošního roku byl Trauma-informovaný přístup v humanitární oblasti. Součástí byly přednášky a praktické workshopy se zaměřením na strategie zvládání stresu. Za ČČK se zúčastnila Iva Jelínková, velitelka Ústředního krizového týmu ČČK [+], který zastupuje Český červený kříž v mezinárodní síti a Jana Hadravová vedoucí národního týmu psychosociální podpory ČČK. 

Psychosociální podpora je považována za integrální součást pomoci poskytované zejména obětem katastrof a podobných situací.