Huawei daroval ČČK 100 ks mobilních telefonů HuaweiY6s

Dar společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o. v celkové hodnotě 282 500 Kč je určen především seniorům – klientům námi provozovaných zařízení jakými jsou např. domy pro seniory nebo domy se zvláštním režimem, které jsou zaměřeny na poskytování individuální pomoci a podpory osobám s chronickým onemocněním, především Alzheimerovou chorobou.

Mobilní telefony též potěší klienty Agentury domácí ošetřovatelské péče Alice a klienty v azylových domech v Lounech a Žatci. Zároveň budou mobilní telefony pomocníkem pro naše kolegyně  a kolegy, kterým usnadní komunikaci s klienty.

Děkujeme společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o. za její podporu, které si vážíme.