Interní kurz psychosociální podpory

Současná situace si vybírá svou daň i na psychice lidí, kteří utíkají před válkou na Ukrajině. Aby byli členové Českého červeného kříže, kteří se pomoci uprchlíkům podílejí,  i na takové situace připravení, pořádáme pro ně pravidelně Kurzy psychosociální podpory. 

Minulý víkend se jeden takový kurz zaměřil právě na teorii a praxi poskytování základní psychosociální pomoci při mimořádných událostech, jako jsou povodně, vichřice nebo ozbrojený konflikt. Účastníci kurzu si pak teorii mohli ověřit v modelových situacích. 

Desítky našich členů si základy psychosociální podpory ověřují i v práci s uprchlíky z Ukrajiny. Velké díky patří zkušeným lektorkám, které dodaly kurzu v Mokřinách potřebnou kvalitu.