Jsme tu s Vámi a pomáháme již 150 let!

Jsme tu s Vámi a pomáháme již 150 let!
Rezervní lazaret Zemského pomocného spolku Červeného kříže pro Království české - 1.světová válka

Dne 5.září 1868 byly oficiálně schváleny stanovy Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české. České země se tak staly 13. zemí světa, kde byl založen Červený kříž (dnes je těchto zemí již 191). Stalo se tak jen 5 let po ustavující konferenci Mezinárodního Červeného kříže a krátce po té, co Rakousko přistoupilo k Ženevské úmluvě o zlepšení osudu raněných příslušníků polních armád (více...). Červený kříž se zaměřoval na výchovu zdravotnického personálu pro dobu války, ale založil i první ošetřovatelské školy na našem území. Věnoval se také budování stanic první pomoci a podílel se na tzv. samaritské službě.

Český červený kříž je Mezinárodním výborem Červeného kříže uznáván za nástupce Vlasteneckého spolku a pokračuje v tradicích, které u nás mají již 150 letou historii.

V příštím roce si připomeneme další významný mezník - totiž založení Československého červeného kříže, jako národní společnosti Červeného kříže v samostatném státě. Při této příležitosti vydáme také publikaci o naší historii. Zde si můžete přečíst úryvek věnovaný Vlasteneckému pomocnému spolku.