Konference Health Care in Danger

Zdravotní péče v nebezpečí

Ve dnech 10. - 12. května 2017 se v Olomouci konala konference Olomoucké dny urgentní medicíny, jejíž součástí bylo expertní setkání věnované projektu Červeného kříže Zdravotní péče v nebezpečí - Health Care in Danger. Pořadateli mezinárodní části konference byla Univerzita Palackého v Olomouci spolu s Českým červeným křížem a Mezinárodním výborem Červeného kříže.

Mezinárodní části konference Health care in Danger - a Central and Eastern European perspective se tak zúčastnili i zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže, Mezinárodní federace ČK&ČP i několika národních společností - krom ČČK se jednalo především o Ukrajinský červený kříž a Maďarský červený kříž. Zastoupena byla také např. Národní zdravotní služba Velké Británie, Mezinárodní výbor vojenské medicíny, Světová lékařská asociace či Lékaři bez hranic. Důležitá byla také účast zástupců Ministertstva obrany, Ministerstva vnitra a jeho Zdravotnické služby.

Projekt Zdravotní péče v nebezpečí se zabývá především ochranou poskytovatelů a příjemců zdravotní péče v situaci ozbrojených konfliktů či jiných mimořádných situací.

Mezi vystoupeními zazněly i příspěvky ČČK - prezident ČČK Marek Jukl se věnoval ochraně zdravotní péče ve světle Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám, od jejichž přijetí letos uplyne právě 40 let, velitel ÚKT ČČK Richard Smejkal měl zajímavé vystoupení týkající se zhroucení systémů zdravotní péče za válek či katastrof s využitím zkušeností ČČK z pomocí v Nepálu či na Ukrajině. Nepřímo k ČČK patřilo i vystoupení členky VR ČČK Jitky Fikarové týkající se poskytování zdravotní péče migrantům v zařízení MV ČR.

Vystoupení ukrajinské delegace přineslo zajímavé postřehy z poskytování zdravotní a humanitární pomoci v místech ohrožených boji, zmíněno bylo i praktické využití pomoci poskytnuté ČČK.

Čeští i zahraniční diskutující se shodli na zásadní roli, kterou pro přípravu na situace ozbrojených konfliktů a jiných mimořádných situací a koordinaci zdravotní péče hraje především výcvik. Doporučení, které expertní míting na závěr konference přijal, zveřejníme zde.

Více o konferenci na stránkách UP v Olomouci

Konference - shrnutí & klíčové výstupy (EN)