Další letošní kurz humanitárního práva

Dále pokračujeme i v šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva (MHP), což patří mezi naše úkoly plynoucí  z Mezinárodních konferencí ČK&ČP i zákona o ČČK. 

V Olomouci 18.-20. března 2022 proběhl druhý letošní kurz. Zúčastnilo se ho celkem 28 posluchačů, z čehož bylo 19 příslušníků AČR - kurz je součástí jejich kariérní přípravy. Z civilních účastníků byla většina studentů Univerzity Palackého a Univerzity Tomáše Bati.

Kurz o rozsahu 25 hodin proběl opět v Domě Armády. Genius loci tohoto historickém objektu z poloviny 18. století je k seznamování s humanitárním (válečným) právem jistě vhodný, neboť slouží již něklik století armádě, která byla pro Olomouc, kdysi jednu z nejrozsáhlejších a také nejmodernějších pevností podunajské monarchie, typickou součástí.

Účastníci kurzu poznali - a také na modelových situacích si důkladně procvičili - normy práva, chránicího ty, kteří se na ozbrojeném nepřátelství neúčastnili nebo již neúčastní - především tedy zdravotníky, civilisty, ale také raněné či zajaté bojovníky. Nedílnou součástí kurzu je také seznámení s rolí Červeného kříže. Aktuální situace, kdy se válčí nedaleko od naší země, ukazuje, jak jsou tyto znalosti a dovednosti stále potřebné.

Kurz vedl Marek Jukl, garant Českého červeného kříže pro MHP a vystoupila na něm i Petra Ditrichová z oddělení mezinárodního práva Ministerstva obrany. 

Další z těchto kurzů, se uskuteční 14.-16.října opět v Olomouci.