Kurz humanitárního práva v pevnosti

Znalost mezinárodního humanitárního práva (MHP) je nezbytnou podmínkou jeho uplatnování v praxi, proto tomuto dnes zvláště aktuálnímu tímatu věnujeme velkou pozornost.

V Olomouci 15.-17. března 2024 proběhl další kurz MHP, první v letošním roce. Zúčastnilo se ho celkem 29 posluchačů, z čehož bylo 8 příslušníků AČR, kteří mají tento kurz zařazen do své kariérní přípravy. Letos tak převažovali účastníci civilní - 9 budoucích diseminátorů ČČK a 12 studentů Univerzity Palackého a Univerzity Tomáše Bati.

Kurz o rozsahu 25 hodin proběhl ve Velkém dělostřeleckém skladu bývalé Korunní pevnůstky založené již roku 1757, nyní Pevnosti poznání Univerzity Palackého.

Genius loci tohoto historickém objektu je k seznamování s humanitárním (válečným) právem jistě vhodný, neboť sloužil až do 90. let 20. století armádě, která byla pro Olomouc, kdysi jednu z nejrozsáhlejších a také nejmodernějších pevností podunajské monarchie, typickou součástí. Nyní slouží univerzitě, tedy k seznamování a šíření znalostí.

Kurz vedl Marek Jukl, garant Českého červeného kříže pro MHP, a vystoupila na něm i Kristýna Tulis z oddělení mezinárodního práva Ministerstva obrany. 

Účastníci kurzu poznali - a také na desítkách modelových situacích si důkladně procvičili - normy práva, chránicího ty, kteří se na ozbrojeném nepřátelství neúčastnili nebo již neúčastní - především tedy zdravotníky, civilisty, ale také raněné či zajaté bojovníky. Nedílnou součástí kurzu je také seznámení s rolí Červeného kříže. Aktuální situace, kdy se válčí nedaleko od naší země, ukazuje, jak jsou tyto znalosti a dovednosti stále potřebné.

Šířením MHP naplnujeme naše úkoly plynoucí  z Mezinárodních konferencí ČK&ČP i zákona o ČČK. 

Další z těchto kurzů, se uskuteční 11.-13. října opět v Olomouci.


1757-2024: malý sál  někdejšího velkého dělostřeleckého skladu - nynější Pevnosti poznání UP v Olomouci