Třetí letošní kurz humanitárního práva

Stálou pozornost věnujeme šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva (MHP), tématu zvláště nyní aktuálnímu a patřícímu mezi naše úkoly plynoucí  z Mezinárodních konferencí ČK&ČP i zákona o ČČK. 

V Olomouci 14.-16. října 2022 proběhl další letošní kurz. Zúčastnilo se ho celkem 22 posluchačů, z čehož bylo 10 příslušníků AČR, kteří mají tento kurz zařazen do své kariérní přípravy. Z civilních účastníků bylo 9 studentů Univerzity Palackého a Univerzity Tomáše Bati a 3 budoucí diseminátoři ČČK.

Kurz o rozsahu 25 hodin proběhl ve Velkém dělostřeleckém skladu bývalé Korunní pevnůstky, nyní Pevnosti poznání UP. Genius loci tohoto historickém objektu je k seznamování s humanitárním (válečným) právem jistě vhodný, neboť sloužil až do 90. let 20. století armádě, která byla pro Olomouc, kdysi jednu z nejrozsáhlejších a také nejmodernějších pevností podunajské monarchie, typickou součástí. Nyní slouží univerzitě, tedy k seznamování a šíření znalostí.

Kurz vedl Marek Jukl, garant Českého červeného kříže pro MHP, a vystoupila na něm i Petra Ditrichová z oddělení mezinárodního práva Ministerstva obrany. Účasníci ocenili také videokonferenční spojení se Ženevou, díky němuž mohli disktuovat s Evou Svoboda, zástupkyní ředitele pro mezinárodní právo a humanitární politiku Mezinárodního výboru Červeného kříže.

Účastníci kurzu poznali - a také na desítkách modelových situacích si důkladně procvičili - normy práva, chránicího ty, kteří se na ozbrojeném nepřátelství neúčastnili nebo již neúčastní - především tedy zdravotníky, civilisty, ale také raněné či zajaté bojovníky. Nedílnou součástí kurzu je také seznámení s rolí Červeného kříže. Aktuální situace, kdy se válčí nedaleko od naší země, ukazuje, jak jsou tyto znalosti a dovednosti stále potřebné.

 

Další z těchto kurzů, se uskuteční 18.-20.listopadu opět v Olomouci.