Další absolventi kurzu humanitárního práva

I války mají svá pravidla. A ta je důležité znát. Proto mezi naše důležitá poslání patří diseminace neboli šíření znalostí mezinárodního humanitárního (neboli válečného) práva (MHP), což je téma snad ještě více aktuální, než dříve. Naplňujeme tak náš závazek z Mezinárodních konferencí ČK&ČP i zákona o ČČK a napomáháme tak i státu při plnění jeho mezinárodněprávních závazků.. 

Druhý letošní kurz humanitárního práva se konal v Olomouci 13.-15. října 2023. Vzdělávacího programu se zúčastnilo 24 zájemců o MHP, z čehož bylo 11 příslušníků AČR, kteří mají tento kurz zařazen do své kariérní přípravy. Civilními účastníky byli pedagogové, diseminátoři ČČK a opět i studenti Univerzity Palackého a Univerzity Tomáše Bati. 

Kurz o rozsahu 25 hodin vedl Marek Jukl, garant Českého červeného kříže pro MHP,  Ministerstvo obrany svým vystoupením reprezentovala Pavla Rožánková z oddělení mezinárodního práva [+] a vystoupil také Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky. On-line s posluchači hovořila Eva Svoboda z Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě.

Účastníci kurzu poznali a na desítkách modelových situacích si důkladně procvičili normy práva, chránicího ty, kteří se na ozbrojeném nepřátelství neúčastní nebo již neúčastní - především tedy zdravotníky, civilisty, ale také raněné či zajaté bojovníky, a určujícího přípustné způsoby a prostředky vedení války.

Nedílnou součástí kurzu je také seznámení s rolí Červeného kříže - ten už v našich zemích působí 155 let! Aktuální situace, kdy se válčí nejen ve vzdálených zemích, ale i nedaleko od naší země, ukazuje, jak jsou tyto znalosti a dovednosti stále potřebné.

Kurz opět hostil  Dům Armády Olomouc, barokní komplex patřící armádě již po staletí, v jeho zdivu najdeme i zbytky gotického opevnění Olomouce včetně jedné z hradebních věží. Olomouc byla ostatně jednou z nejrozsáhlejších a také nejmodernějších pevností podunajské monarchie, je rovněž již 450 let sídlem univerzity. Místo geniem loci ideální pro studium práva válečného, jak se také MHP nazývá.

Další z těchto kurzů se uskuteční 15.-17. března 2024 opět v Olomouci (informace & přihláška). Navštívite jej?

  • Věděli jste, že v řadách absolventů našich kurzů najdeme po tomto kurzu už dva generály naší armády?