Lektoři POKOS na kurzu humanitárního práva ČČK


Modrý salonek Domu armády v Olomouci

Ministerstvo obrany zajišťuje projekt „POKOS“, tedy Příprava občanů k obraně státu.

V jeho rámci se občané seznamují s důležitými poznatky pro obranu ČR. Důležitými cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež ve školách. Součástí POKOS se z iniciativy Národní skupiny pro MHP stalo i mezinárodní humanitární právo, neboli právo válečné.

Právě pro tuto oblast činnosti lektorů POKOS proběl ve dnech 05.-06.02.2020 intenzívní 20hodinový kurz mezinárodního humanitárního práva. Uspořádal jej ČČK ve spolupráci s MO a úspěšně je absolvovalo 25 lektorů.

Obsah kurzu, který vedl prezident ČČK Marek Jukl a pracovnice odddělení mezinárodního práva MO Šárka Ošťádalová, je dán doporučeními MVČK a akreditací MŠMT. Zahrnuje jak část teoretickou, tak z velké části také řešení praktických úloh.

Jak uvedl vedoucí projektu POKOS Ivan Gerhát z MO, počítá se s uspořádáním kurzu i pro další - stávající i nové - lektory POKOS, kteří tak budou moci své posluchače seznamovat i s tím, jakými pravidly se řídí vedení ozbrojených konfliktů a ochrana těch, kteří se jich přímo neúčastní.

S plánovanými termíny dalších kurzů ČČK se můžete seznámit zde.