Lidé a válka - rok 2016

Dne 5. prosince 2016 zveřejnil Mezinárodní výbor Červeného kříže výsledky průzkumu provedeného mezi 17.000 respondenty, který provedl WIN/Gallup International v desítce zemí zasažených ozbrojeným konfliktem, pěti zemích - stálých členech rady bezpečnosti OSN a Švýcarsku.

Cílem výzkumu bylo zjistit, co lidé pokládají za ozbrojeného konfliktu za nepřípustné a co naopak jsou ochotni chápat jako součást války. Otázky, které denně slýcháme - lze útočit v hustě osídlených oblastech? Co zasáhne-li útok zdravotníky či humanitární pracovníky? Kdo může chování bojujících ovlivnit? Má mezinárodní humanitární právo nějaký praktický význam? A mnoho podobných...

Často slýcháme nejen otázky, ale i odpovědi. Mnozí se nám snaží podsunout, že mnohé negativní, co války provází, je jejich nutnou součástí, prostě "c'est la guerre..." Jak vidíme z průzkumu, lidé si to nemyslí:

  • 89% respondentů zastává názor, že všichni nemocní a ranění v ozbrojených konfliktech mají právo na poskytnutí zdravotní péče (94% v zemích zasažených válkou, 87% v zemích ostatních)
  • 82% pokládá útoky na zdravotníky a zdrav. zařízení za špatné, jen 13% je chápe jako součást války
  • Jsou boje v obydlených oblastech vedené s cílem oslabit protivníka, avšak s rizikem ohrožení civilistů přípustné? 59% respondentů tvrdí, že nikoli, za součást války je označilo 34%
  • 23% se domnívá, že zdravotníci mají ošetřovat primárně raněné vlastní bojující strany, avšak 71% zastává názor, že mají ošetřit všechny bez rozdílu
  • Zranění humanitárních pracovníků pokládá za součást války 35% dotázaných (jen 25% v zemích zasažených válkou), 59% je pokládá za špatné (73% v zemích zasažených válkou)
  • Ještě více (72%) pokládá za nepřípustné útoky na místa bohoslužeb a historické památky (84% v zemích zasažených válkou, za součást války je pokládá 21% dotázaných

Více se lze dočíst v českém shrnutí.

Potřebuje tento obrázek komentář...?


Co z průzkumu vyplynulo?

Důležité je přesvědčení o tom, že největší vliv na dodržování válečného práva, známého též jako mezinárodní humanitární právo, mají vojenští velitelé a spolubojovníci. To podtrhuje důležitost dialogu, který Červený kříž vede se všemi stranami ozbrojených konfliktů. Zásadní – jak mj. také vyplynulo z průzkumu – je, aby státy dostály svým závazkům respektovat pravidla mezinárodního humanitárního práva, zajistit jejich respektování a tedy i trestat ty, kteří je poruší.

Řečeno slovy Helene Durham, ředitelky MVČK pro mezinárodní právo a politiku - Je čas, aby političtí leadři naslouchali veřejnému mínění a konali.


Ikona dokumentu PDF Informace ČČK o výzkumu Lidé a válka (CZ)

Ikona dokumentu PDF Zpráva MVČK o výzkumu Lidé a válka (EN)
G.Duley: Proč jsem se vrátil? Upozorňovat na pravidla války!
P.Maurer: Války bez pravidel jsou válkami bez konce