Memorandum o spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JČU

Právě jsme uzavřeli Memorandum o spolupráci při šíření mezinárodního humanitárního práva (MHP) s další vysokou školou - se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které zde umožní další rozvoj šíření znalostí MHP. Odpovědným pracovištěm na straně JČU je Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva.

Protože plnit své povinnosti nebo domáhat se svých práv může jen ten, kdo je zná, zavázaly se státy přijetím Ženevských úmluv k tomu, že jejich obsah uvedou nejen obecně ve známost, ale že jej zařadí do studia zejména těch profesních skupin, které se mohou s aplikací MHP dostat do kontaktu přímo: od příslušníků ozbrojených sil, zdravotníků, HZS a dalších bezpečnostních sborů až např. po právníky.

Červený kříž se šíření MHP ve vzdělávacím procesu dlouhodobě věnuje a snaží se vzdělávacím institucím při plnění tohoto závazku napomáhat - poskytuje konzultace, literaturu, podílí se na přípravě nových studijních opor nebo se přímo zapojuje do vzdělávacích akcí. 

S klíčovými vzdělávacími institucemi uzavíráme o spolupráci při šíření MHP dohody či memoranda. Aktuálně jsou sjednána s těmito:

  • Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v Ostravě,
  • Lékařská fakulta Ostravské univerzity,
  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (memorandum uzavřeno na úrovni MVČK),
  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni,
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Velitelství výcviku - Vojenská akademie ve Vyškově
  • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Pomoc při šíření MHP je dále předmětem zvláštních dohod uzavřených Mezinárodním výborem ČK i ČČK s Ministerstvem obrany.

Naši diseminátoři seznámí s MHP na různých úrovních při několika stovkách akcí každoročně na pět tisíc zájemců. Na ústřední úrovni pravidelně pořádáme kurz Základy mezinárodního humanitárního práva.