Memorandum o spolupráci s Lékařskou fakultou v Ostravě

30.01.2024 jsme uzavřeli Memorandum o spolupráci při šíření mezinárodního humanitárního práva (MHP) s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, které stvrzuje již přes 15 let trvající spolupráci na tomto poli.

Protože plnit své povinnosti nebo domáhat se svých práv může jen ten, kdo je zná, zavázaly se státy přijetím Ženevských úmluv k tomu, že jejich obsah uvedou nejen obecně ve známost, ale že jej zařadí do studia zejména těch profesních skupin, které se mohou s aplikací MHP dostat do kontaktu přímo: od příslušníků ozbrojených sil, zdravotníků, HZS a dalších bezpečnostních sborů až např. po právníky.

Červený kříž se šíření MHP ve vzdělávacím procesu dlouhodobě věnuje a snaží se vzdělávacím institucím při plnění tohoto závazku napomáhat - poskytuje konzultace, podílí se na přípravě studijních opor nebo se přímo zapojuje do vzdělávacích akcí. 

S klíčovými vzdělávacími institucemi uzavíráme o spolupráci při šíření MHP dohody či memoranda. Aktuálně jsou sjednána s těmito:

  • Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v Ostravě,
  • Lékařská fakulta Ostravské univerzity,
  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (memorandum uzavřeno na úrovni MVČK),
  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni,
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Velitelství výcviku - Vojenská akademie ve Vyškově.

Pomoc při šíření MHP je dále předmětem zvláštních dohod uzavřených Mezinárodním výborem ČK i ČČK s Ministerstvem obrany.

Naši diseminátoři seznámí s MHP na různých úrovních při několika stovkách akcí každoročně na pět tisíc zájemců. Na ústřední úrovni pravidelně pořádáme kutz Základy mezinárodního humanitárního práva.