Mezinárodní den zmizelých 2023

Statisíce lidí na celém světě jsou pohřešovány nebo odloučeny od svých rodin v důsledku ozbrojených konfliktů, nepokojů, katastrof či migrace. Mnoho lidí se již nikdy nevrátí a nikdo o nich již nikdy neuslyší. To představuje celosvětovou humanitární tragédii. Jen v Nigérii je vlivem války pohřešováno 24.000 lidí, z toho je 55 % dětí...

30. srpna si proto připomínáme Mezinárodní den zmizelých, kdy se veřejně stavíme za rodiny pohřešovaných osob, vyjadřujeme jim solidaritu a společně s nimi uctíváme památku jejich pohřešovaných příbuzných. Chceme, aby věděli, že jejich blízcí nejsou zapomenuti, že nejsou sami a že budeme i nadále podporovat státy, aby udělaly vše, co je v jejich silách, a poskytly rodinám pohřešovaných osob odpovědi.

V situacích válek a nepokojů lidé "mizí" i nedobrovolně a připomínáme státům jejich závazky předcházet a postihovat tzv. nucené mizení osob, jak jsou obsaženy v  Ženevských úmluvách a Úmluvě na ochranu osob proti nucenému mizení.

V době konfliktů nebo krizí se rodiny rozdělují, lidé umírají nebo se pohřešují, což způsobuje utrpení a nejistotu těm, kteří zůstali. Dopad neznalosti osudu nebo místa pobytu blízké osoby je zničující a může trvat desítky let. Ústřední pátrací agentura Mezinárodního výboru Červeného kříže už přes 150 let pomáhá lidem, kteří se ocitli v odloučení od svých blízkých. Společně se sítí pátracích služeb 192 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce chrání  a obnovuje rodinné vazby, pátrá po pohřešovaných osobách, snaží se o identifikaci a důstojné zacházení s lidskými ostatky a pomáhá řešit potřeby rodin pohřešovaných.

Součástí této sítě je i Pátrací služba ČČK - o spolupráci ji lze požádat při ztrátě kontaktu či objasnění osudu osob z důvodu ozbrojených konfliktů a jiných násilných situací, přírodních katastrof a jiných neštěstí, migrace či jiných vážných humanitárních potřeb. Za loňský rok přijala Pátrací služba ČČK 56 žádostí, 42 jich vyřešila. Některé případy jsou řešeny i několik let, a to v závislosti na jejich tématice, složitosti pozadí apod. I jeden případ může vyžadovat spolupráci s desítkou institucí, i opakovaně s ohledem na nové průběžné badatelské výsledky. Řada žádostí je rovněž odmítnuta, neboť nesplňují přísné podmínky.

Ze statistiky celosvětové celosvětové Pátrací služby Červeného kříže za rok 2022:

  • v rámci Family Links Network bylo nově zaregistrováno přes 55.000 osob, které jejich rodiny pohřešují, čímž se aktuální počet otevřených případů pohřešovaných zvýšil na více než 195.000, z toho je 41 tisíc dětí,
  • vypátrali jsme téměř 13.000 osob a téměř 5.000 osob jsme spojili s jejich rodinami,
  • různou formou jsme předali 2.338.000 zpráv mezi rozdělenými rodinami.

Několik čísel:

  • každou minutu pomůžeme zavolat si 4 rozděleným rodinám,
  • každou hodinu objasníme osud nebo místo pobytu 1 pohřešované osoby,
  • každý den usnadníme shledání 13 lidí s jejich rodinami.