Mezinárodní humanitární právo pro Zdravotnickou záchrannou službu

Další kurz mezinárodního humanitárního práva

Mezinárodní humanitární právo (MHP) požaduje, aby každý stát připravoval - ve spolupráci s národními společnostmi Červeného kříže - již v době míru kvalifikovaný personál pro aplikaci Ženevských úmluv.

V souladu s rezolucí č.4 32.Mezinárodní konference ČK&ČP a závazkem vlády ČR učiněném na téže konferenci, musí být znalost a výcvik MHP zajištěn i u personálu zdravotnické záchranné služby, neboť MHP stanovuje zdravotníkům řadu oprávnění i povinností a jeho znalost je nutným předpokladem jejich naplňování.

Po dohodě s Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR, kterou inicioval Český červený kříž na návrh Ministerstva zdravotnictví ČR, se první kurz Mezinárodní humanitární právo a ZZS, určený (nejen) pro krizové manažery ZZS, uskutečnil na Úřadu ČČK dne 23.11.2017.

Účastníci se během osmihodinového semináře pod vedením prezidenta ČČK M.Jukla seznámili s MHP obecně, podrobněji pak s ustanoveními týkajícími se ochrany, práv a povinností zdravotníků a vyzkoušeli si i řešení praktických situací. Další kurzy se uskuteční v příštím roce.