Mládež ČČK má své vedení


Nové prezidentce Mládeže ČČK blahopřeje prezident ČČK

Na ustavujícím zasedání se sešlo Shromáždění delegátů Mládeže Českého červeného kříže svolané již podle nového Statutu Mládeže ČČK. Dvanáct Oblastní spolků ČČK zvolilo své delegáty, kteří se 4. a 5. května 2024 sešli v prostorách Úřadu ČČK. Prvnímu zasedání Shromáždění delegátů Mládeže ČČK byli přítomni také prezident ČČK Marek Jukl, ředitel Úřadu ČČK Karol Čukan a Marek Chaloupecký, člen VR ČČK, který si nový rozjezd Mládeže ČČK vzal na starosti.

Účelem setkání bylo po několikaleté odmlce zvolit vedení Mládeže ČČK a shodnout se na programu a způsobu fungování Mládeže ČČK na republikové úrovni.

Zasedání navštívil také MUDr. František Picek, první prezident Mládeže ČSČK, která vznikla v roce 1990. Při znovukonstituování republikové úrovně Mládeže ČČK jistě "mládežníci" využijí jeho zkušenosti a názory, které v debatě zazněly. 

Prezidentkou Mládeže ČČK delegáti zvolili Adélu Bezemkovou z Českých Budějovic, napomáhat ji bude viceprezidentka Bc. Michaela Šrenková z Českého Krumlova.

Nově ustavenému vedení i Mládeži ČČK přejeme, aby byli přidanou hodnotou pro poslání a činnosti ČČK nejen ve svých OS ČČK, ale i v republikovém měřítku.


Z debaty s MUDr. Františkem Pickem