Aktuality

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE
25.05.2024

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

25.05.2024-Keňa: Prezidentka Mezinárodní federace ČK&ČP K. Forbes navštívila Keňu zasaženou záplavami, které postihly >půl milionu lidí. Podpořila poskytovanou pomoc Keňského ČK a setkala se s jeho...

Celý článek
Mládež ČČK má své vedení
11.05.2024

Mládež ČČK má své vedení

Na ustavujícím zasedání se sešlo Shromáždění delegátů Mládeže ČČK. Setkání po několikaleté odmlce zvolilo vedení Mládeže ČČK a shodlo se na programu a způsobu fungování Mládeže ČČK na republikové...

Celý článek
Oslavíme Světový den Červeného kříže
25.04.2024

Oslavíme Světový den Červeného kříže

Závazek Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce zmírňovat lidské utrpení – udržovat lidskost naživu – je dnes obzvlášť relevantní. Český červený kříž ji udržuje naživu již 105 let...

Celý článek
S první pomocí za dětmi do škol!
14.04.2024

S první pomocí za dětmi do škol!

Co všechno by děti měly vědět a znát? Otázka, kterou autoři vzdělávacích programů řeší snad od počátku světa. Umět poskytnout v nouzi první pomoc - kamarádovi, rodičům, neznámému - je jednou z...

Celý článek
Setkání s partnery Pátrací služby ČČK
09.04.2024

Setkání s partnery Pátrací služby ČČK

Dne 04.04.2024 uspořádal Referát zahraničních vztahů a Pátrací služby Úřadu ČČK druhé setkání se svými spolupracovníky. Poděkovali jsme pracovníkům Archivu hl. města Prahy, Ministerstva obrany ČR,...

Celý článek
Velikonoční mír Červeného kříže
30.03.2024

Velikonoční mír Červeného kříže

Od roku 1921 se v Československu slavil třídenní Velikonoční mír Červeného kříže. Jeho účelem bylo připomenout oběti válek a šířeji existenci lidského utrpení a současně povznést národ nad půtky a...

Celý článek
Kurz humanitárního práva v pevnosti
20.03.2024

Kurz humanitárního práva v pevnosti

V Olomouci 15.-17. března 2024 proběhl první letošní kurz. Zúčastnilo se ho celkem 29 posluchačů, z řad armády, budoucích diseminátorů ČČK i studentů olomoucké a zlínské univerzity...

Celý článek