Nejen ČČK je tu jedno století - ocenění pro členky v Hořicích


Vyznamenané členky (s květinami) - zleva: Marie Draslarová a Věra Karrasová

V obřadní síni hořické radnice byla 20.06.2020 slavnostně předána vyznamenání Českého červeného kříže Za dlouholetou práci v ČČK. Prezident ČČK Marek Jukl jimi ocenil dlouholetou práci dvou jeho členek - Marie Draslarové, která se letos na podzim dožívá 100 let a Věry Karrasové, která začátkem roku oslavila 94. narozeniny.

Pogratulovat jim přišli senátor Tomáš Czernin, starosta města Hořic Aleš Svoboda, předseda OVR ČČK Jičín Michal Císař, Marcela Harbichová, ředitelka Úřadu OS ČČK Jičín, a Sylva Puldová, předsedkyně Místní skupiny ČČK v Hořicích. Původně měly obě členky toto ocenění převzít na slavnostní akci ke Světovému dni Červeného kříže v Senátu PČR, která ale byla letos kvůli epidemii Covid -19 zrušena. Prezident ČČK Marek Jukl a Tomáš Czernin proto přijali pozvání OS ČČK Jičín, k předání vyznamenání přímo v Hořicích.

Marie Draslarová i Věra Karrasová se staly členkami tehdy ještě Československého červeného kříže hned po 2. světové válce. Jako dobrovolné sestry asistovaly při nejrůznějších kulturních, společenských, ale i sportovních akcích, jako jsou například populární motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla a Tourist Trophy. Učily také první pomoc, jako dobrovolnice v sociální oblasti pomáhaly svým spoluobčanům s donáškou drobných nákupů, úklidem v domácnosti, obstaráváním léků a psychickou podporou v nemoci. Aktivně se zapojovaly do organizace sbírek ošacení pro potřebné, pomáhaly při sbírkách během povodní v roce 1997 a 2002.

Marie Draslarová byla první dárkyní krve v Hořicích, odběr se uskutečnil v místním hostinci a šlo o tzv. přímý převod krve dárce příjemci. Vykonávala také dobrovolnickou činnost u mentálně postižených a patřila k hlavním pořadatelkám plesu ČČK v Cerekvici a je jednou z nejstarších členek ČČK vůbec. Do této organizace přivedla i svou dceru Marii Čihákovou, která je mnohaletou aktivní členkou, a také své vnuky Jiřího a Jana Čihákovy, kteří jsou instruktory OS ČČK Praha 1. Spolu s třetím vnukem Richardem Čihákem jsou držiteli několika medailí za bezpříspěvkové dárcovství krve.