Nová instruktážní videa mezinárodního humanitárního práva

Nová instruktážní videa mezinárodního humanitárního práva Záběr z jednoho z instruktážních videí MHP

Mezinárodní výbor Červeného kříže připravil pro výcvik mezinárodního humanitárního práva (MHP) nová instruktážní videa.

Jaký mají význam? Pro osvojení pravidel a zásad MHP nestačí si je pouze přečíst, ale je dobré také vidět to, jak se aplikují v konkrétních situacích ozbrojených konfliktů.

Videa se věnují těmto tematickým okruhům:

  • Základní zásady práva ozbrojeného konfliktu
  • Vedení bojové činnosti
  • Chráněné osoby a objekty
  • Aplikace zásad práva ozbrojeného konfliktu
  • Odpovědnost velitelů a jednotlivých příslušníků ozbrojených sil

Aby videa byla použitelná i pro příslušníky ozbrojených sil - ať již státu či nestátních aktérů, užívají namísto termínu "humanitární právo" synonymum "právo ozbrojeného konfliktu". Videa jsou samozřejmě plně použitelná i pro zájemce z civilní sféry.

Může nás samozřejmě těšit, že na formulaci některých textů se podílel i Český červený kříž. Další zajímavostí je určitě i to, že jako sanitní vozidlo použil v animacích MVČK automobil nápadně připomínající nám dobře známou sanitku Škoda 1203, od počátku jejíž výroby letos uplyne právě 50 let...

Věříme, že tato videa upoutají Váš zájem o MHP, o němž se více dozvíte na našich stránkách, nebo třeba i v kurzu MHP, který pravidelně pořádáme.  

Přejít na stránku s instruktážními videy