Nová publikace pro maskéry ČČK

Součástí výcviku první pomoci je také nácvik ošetřování různých typů poranění. Pro tyto účely je třeba zranění realisticky znázornit, aby se co nejvíce blížily realitě - nejen vzhledem, ale musí také umožnit nácvik ošetření.

Maskéři ČČK, kteří jsou ve speciálních kurzech školeni právě pro realistické znázorňování poranění, jsou tak neodmyslitelnou součástí pracovních skupin jednotlivých OS ČČK, které se zabývají výukou první pomocí, výukou Humanitárních jednotek ČČK a přípravou občanů k zvládnutí poskytování první pomoci. Využívání jsou také při cvičení armády či složek IZS.

V současnosti vychází zcela nová publikace Maskér ČČK, která nahradí starší publikaci z r. 2003 a odráží pokrok, který mezitím v oblasti realistického znázornění došlo.

Příručka je primárně určena jako pomůcka maskérům ČČK, ale věříme, že svým tematem bude zajímavá také pro ostatní čtenářské skupiny. Autorem příručky je Václav Straka, který se nejen maskování, ale i přípravě nových maskérů v ČČK dlouhodobě věnuje, fotografie pořídil Tomáš Martínek.

V naší nové příručce naleznete podrobné návody k vytvoření různých druhů poranění, přípravu na sestavení jednotlivých situací, které slouží k vzdělávání zdravotnických pracovníků i laické veřejnosti v poskytování první pomoci. Její obsah vychází z novelizace normy vzdělávání maskérů ČČK. Prohlédněte si ukázku!