Učebnice pro zdravotníky zotavovacích akcí právě vychází

Pro účastníky svých kurzů první pomoci i pro ostatní zájemce vydává Český červený kříž řadu učebnic.

Jednou z nich je i Zdravotník zotavovacích akcí kolektivu autorů (MUDr.J.Hornych, MUDr.V.Jukl†, Doc.Dr.M.Jukl, MUDr.R.Juklová, MUDr.J.Kaufman a Doc.Dr.H.Podstatová,DrSc.) pro zdravotníky zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti, kteří mají nabýt příslušnou kvalifikaci dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Obsahem knihy je nejen rozsáhlá kapitola věnovaná první pomoci, včetně záchrany tonoucích, ale i část věnovaná o somatologii, kapitola základů hygieny a epidemiologie včetně nezbytné legislativy zotavovacích akcí a rovněž i kapitoly věnované práci zdravotníka, zdravotnické dokumentaci a etice zdravotníka. Součástí učebnice je i stručné pojednání o Červeném kříži a mezinárodním humanitárním právu.

Autoři učebnici pravidelně aktualizují, aby odpovídala současnému poznání v oblasti medicíny i platné legislativě. V letošním roce, mimo jiné v návaznosti na nové International first aid and resuscitation guidelines, vydané r. 2016 Mezinárodní federací ČK&ČP, tak vychází již 8. vydání Zdravotníka.

Kniha bude k dispozici bude na Oblastních spolcích ČČK, kam je právě distribuována, účastníci kurzů se s ním tak budou moci brzy seznámit.

» Nahlédněte do učebnice Zdravotník zotavovacích akcí!

Autorem ilustrací je, stejně jako v 7.vydání, M. Zach.