Nový automobil pro seniordopravu ČČK - dar Německého červeného kříže


13.07.2020: předání vozidla v Drážďanech

Gestem přátelství a spolupráce v rodině Mezinárodního červeného kříže bylo předání vozidla Volkswagen speciálně vybaveného pro přepravu imobilních osob, které Německý červený kříž (NČK) - konkrétně okresní spolek NČK Rochlitz daroval pro účely seniordopravy Českého červeného kříže,a to oblastnímu spolku ČČK Karviná.

OS ČČK Karviná je jedním z těch OS ČČK, jež tuto seniory velmi žádanou službu poskytují. Umožňuje jim tak přepravit se k lékaři, na nákupy a podobně.

Předání v Drážďanech byli 13.07.2020 za německou stranu přítomni Dr. Chris König, předseda OS NČK Rochlitz a rovněž Holger Löser, prezident saské organizace NČK. Za ČČK pak vozidlo převzal Luděk Rechberg, předseda OS ČČK Karviná, za přítomnosti Dr. Josefa konečného, ředitele Úřadu ČČK Praha.