ČČK a NIDV – nový kurz humanitárního práva pro pedagogy

Kurzy humanitárního práva

Šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva (MHP) je nejlepší zárukou jeho dodržování - jen ten, kdo své povinnosti zná, může je uvědoměle plnit, jen ten, kdo zná svá práva, může se jich domáhat.


Státy se zavázaly k tomu, že poučení o MHP nejen zahrnou do programů vojenské přípravy, ale že v základní formě se tyto znalosti dostanou všemu obyvatelstvu. Tento mezinárodněprávní závazek plní i ČR a dle stanoviska MŠMT má být MHP v souladu s platnými rámcovými vzdělávacími programy, v rámci výuky lidských práv, předmětem výuky i na našich školách. Konkrétně k zařazování MHP do výuky na středních školách vydalo MŠMT konkrétní metodické doporučení.


Český červený kříž, jako instituce pověřená zákonem k šíření znalostí MHP, se snaží vycházet vstříc i pedagogům. Krom stávajícího vzdělávacího programu ČČK Základy mezinárodního humanitárního práva rozbíhá nyní Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s ČČK zcela nový kurz Úvod do mezinárodního humanitárního práva o rozsahu 8 hodin určený právě pedagogům v rámci DVPP.


První dva kurzy se uskuteční již na podzim, a to 30.09.2019 v Praze a 25.11.2019 v Olomouci. Podrobné informace o těchto kurzech a možnostech přihlášení naleznou zájemci přímo na stránkách NIDV. Přehled kurzů a možnost přihlášení: zde.


Věříme, že nové kurzy vzbudí zájem v řadách pedagogické obce a umožní učitelům lépe přiblížit tuto závažnou problematiku žákům.