Odešel MUDr. Miloslav Hlach

Dne 8. června 2017 odešel ve věku 95 let MUDr. Miloslav Hlach. MUDr. Hlach byl  Červeném kříži činný již od r.1930, kdy se stal členem dorostu ČSČK.  V roce 1945 se stal aktivním členem ČSČK v Českých Budějovicích.

Od roku 1969, plných 10 let, vykonával velmi úspěšně funkci předsedy Českého výboru ČSČK.

Až do svých 78 let pracoval jako chirurg, byl členem poradního sboru ministra zdravotnictví a přednášel v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Téměř půl století učil na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích. Působil tři měsíce jako lékař v Indii, ale také 2,5 roku pracoval na evropské centrále Světové zdravotnické organizace v dánské Kodani.

V roce 2003 získal jako 5. držitel Medaili Alice Masarykové, roku 2015 se mu dostalo nejvyššího ocenění ČČK - byl mu propůjčen titul "Čestný člen ČČK" (viz foto vpravo).


MUDr. Hlach při převzetí titulu Čestný člen ČČK