Opět jedna rodina pohromadě

Pátrání po pohřešovaných v důsledku válek nebo katastrof a slučování rozdělených rodin je rolí Pátrací služby Červeného kříže.

Jsme rádi, že se díky úspěšné společné akci Českého, Polského a Běloruského červeného kříže mohla jedna starší paní v březnu vrátit ke svým blízkým. Další rodina je tak zase pohromadě a nám je ctí podporovat příběhy, které pohladí srdce i duši a mění životy lidí k lepšímu. Právě takové okamžiky nám připomínají sílu spolupráce a dopad,který můžeme mít, když spolupracujeme.

Děkujeme také našemu Oblastnímu spolku ČČK Liberec za spolupráci při transportu.