Oslavíme Světový den ČK&ČP - 160 let od vzniku naší organizace

Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce je osmý květen, který byl vybrán jako den narození Henri Dunanta, zakladatele Červeného kříže. Světový den ČK&ČP byl zaveden po 2. světové válce podle československé tradice Dnů míru Červeného kříže, kterými si Československo připomínalo památku obětí válek.

Světový den ČK&ČP je oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (dále jen „Červený kříž“), jejichž služba zachraňuje lidem ve 192 zemích světa zdraví či životy nebo jejich životy mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny. Často víte o Červeném kříži díky někomu v sousedství, ve škole, na pracovišti či jiné komunitě.

Heslem letošního Dne je Vše, co děláme, vychází ze srdce -  #fromtheheart.

Letošní Světový den si připomínáme v roce 160. výročí vzniku Červeného kříže, který byl založen Dunantem a jeho spolupracovníky v únoru 1863 a mezinárodně uznán vládami tehdejších 16 významných států na mezinárodní konferenci v Ženevě v říjnu téhož roku. Tehdy se také zrodil symbol červeného kříže na bílém poli ochranné označení zdravotníků v době válek a současně znak organizace Červeného kříže.

Za 160 let se změnil svět, změnilo se prostředí, ve kterém působíme, změnily se prostředky naší činnosti, ale naše poslání je stále stejné: předcházet nebo alespoň mírnit lidské utrpení ve všech jeho formách, pomáhat nestranně a neutrálně všem, kteří pomoc potřebují, bez ohledu na jejich názory, činy, příslušnost ke znepřáteleným stranám, národnost, rasu, pohlaví nebo náboženství.

Nestranná, nezávislá a neutrální humanitární pomoc je důležitá nejen v případě katastrof, ale snad ještě více za válek, kdy jsou vztahy mezi lidmi zatíženy aktivním nepřátelstvím bojujících stran. Ozbrojených konfliktů probíhá na Zemi více než jedno sto a trpí v nich desítky milionů lidí.

Geograficky nejbližší je rusko-ukrajinská válka . I zde je poskytována Červeným křížem pomoc všem potřebným bez rozdílu v obou bojujících zemích, zemích sousedních i blízkých zasahuje Mezinárodní výbor ČK, 58 národních společností ČK a Mezinárodní federace společností ČK&ČP: v terénu pomáhá 130 tisíc našich dobrovolníků a zaměstnanců, za první rok invaze byla poskytnuta pomoc 30,5 milionu válkou ohrožených lidí včetně 245 tisíc případů poskytnuté ochrany (pátrání po nezvěstných, pomoc nedoprovázeným dětem, návštěvy a pomoc osob zbavených svobody váleční zajatci a internovaní civilisté, ...). Hodnota pomoci Hnutí ČK&ČP v prvním roce dosáhla v přepočtu 39,6 mld. Kč.

Do pomoci obětem rusko-ukrajinské války se zapojil i Český červený kříž , který navázal na pomoc poskytovanou již od roku 2014, a i nyní se zaměřil především na zdostupnění zdravotní péče raněným a nemocným během pěti desítek misí od počátku invaze bylo ukrajinským kolegům z Červeného kříže předáno 467 tun pomoci (především zdravotnické přístroje, zdravotnický materiál, vybavení zdravotnických týmů) včetně sanitek a zdravotnických vozidel (jejich počet již dosahuje čísla 50). Zapojili jsme se také do pomoci uprchlíkům na území ČR.

Český červený kříž se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti našimi „mírovými“ programy výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami našich čtyř desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou.

Děkujeme všem za podporu našich činností, ať již osobní, materiální nebo finanční.

V pondělí 15. května 2023 od 11:00 hod. se uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR tradiční slavnostní shromáždění spojené s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK, laických zachránců života i podporovatelů ČČK. Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu pan RNDr. Miloš Vystrčil.

Tisková zpráva ČČK z 02.05.2023: Světový den Červeného kříže