Plaketa prof. Haška: zahájena tradice oceňování dárců kostní dřeně


Vstup do fotogalerie z akce

Sobota 19.09.2020 byla Světovým dnem dárců kostní dřeně. Při této příležitosti byly historicky poprvé předány Plakety prof. MUDr. Milana Haška, DrSc., vyznamenání ČČK určená pro dárce krvetvorných buněk k nepříbuzenským transplantacím.

V roce 60. výročí zahájení propagace bezpříspěvkového dárcovství krve tak Český červený kříž zahájil oceňování i dárců kostní dřeně nově zřízenou plaketou nazvanou po význameném českém vědci, imunologovi Prof. MUDr. Milanu Haškovi, DrSc., (1925-84), který svými objevy v oblasti transplantační slučitelnosti položil základ pro transplantace kostní dřeně, zachraňující u nás každoročně životy několika desítkám především onkologických pacientů.

Jeden ze svých první objevů, získanou imunologickou snášenlivost, zaslal Hašek k publikace dříve, než sir Peter Medewar, kterému byla za tyto objevy v roce 1960 udělena Nobelova cena. Podobný osud měl i Janského objev systému čtyř krevních skupin.

Vyznamenání pro dárce kostní dřeně zřídil ČČK na popud obou našich registrů dárců krvetvorných buněk - registru při pražském IKEM a registru při plzeňské Fakultní nemocnici. Plaketu získávají ti dárci, kteří v roce předcházejícím roku udělení darovali kostní dřeň pro nepříbuzenskou transplantaci a byli na toto ocenění navrženi některým z českých registrů.

Zřízením vyznamenání pro dárce kostní dřeně, podobně jako v případě dárců krve, chce ČČK morálně ocenit hluboce lidský přístup těch, kteří neznámému člověka darují kus sebe sama, aby mohl žít. Chceme tak zvýšit morální vážnost těchto lidí, dát je naší společnosti za vzor a přiíspět tak také k propagaci dárcovství kostní dřeně a přimět ty, kteří jsou ve věku 18-40 let a jsou zdrávi, aby se v některém z českých registrů dárců krvetvorných buněk zaregistrovali.

První předávání Plaket Milana Haška se konalo v pražském Kaiserštejnském paláci, kde byla ocenění připravena pro tři desítky dárců, kteří loni darovali svou kostní dřeň.

Velkou radost nám udělala přítomnost pěti členů rodiny profesora Haška, za něž promluvil Ing. Jiří Hašek, CSc., syn pana profesora a ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR. ČČK totiž podobně, jako v případě Jana Janského, konzultoval zřízení vyznamenání s rodinou.

Tisková zpráva ČČK ze dne 16.09.2020

Plakety spolu s prezidentem ČČK Doc. Markem Juklem předával ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch.

Nejdůležitějšími aktéry byli samozřejmě sami dárci. Co říci o těch, kteří byli předáním plakety Milana Haška dáni za vzor ostatním? Transplantace kostní dřeně je v dnešní medicíně samozřejmostí, ale tou nikdy není nebude ochota těchto lidí. Ta je krásným příkladem lidskosti, který je třeba následovat.

Pozdravit dárce kostní dřeně přišla celá řada dalších hostů - mezi nimi ředitel Úřadu ČČK Dr. Josef Konečný, přednosta laboratorních metod IKEM Prof. Ilja Stříž, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Praha Mgr. Marie Kuříková, MUDr. Eva Ivašková, CSc., zakladatelka tohoto registru, či prof. Blanka Říhová, emeritní předsedkyně České učené společnosti.

Plaketa prof. Milana Haška - vyznamenání pro dárce kostní dřeně

Pořádání akce podpořil Český registr dárců krvetvorných buněk. Moderování celého dne se ujal pan Karel Voříšek. Atmosféru události podtrhlo působivé vystoupení Radima Schwaba, které obsáhlo širokou škálu od operních a operetních árií až po muzikály.

Všem dárcům kostní dřeně děkujeme a věříme, že přibližně 130 tisíc registrovaných v českých registrech doplní záhy další.