Plakety »Dar krve - dar života« předány již po šesté

Plakety Dar krve - dar života předány již po šesté
Malostranský palác a dárci krve

Dne 24. listopadu 2018 se v Malostranském paláci v Praze konalo již šesté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na tomto setkání, které se koná jednou za dva roky, byla předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života.

Dárcům krve poděkoval za jejich humanitární čin prezident Českého červeného kříže Marek Jukl a Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví, která spolu s ním ocenění dárcům krve předávala. Dárce pozdravil také Petr Turek, předseda Národní transfúzní komise MZ ČR a současně zástupce Společnost pro transfúzní lékařství ČLS J.E.Purkyně.

Ocenění dárci představují vzor, hodný následování, uvedl mj. prezident ČČK. Podle paní náměstkyně je potěšitelné, že i v době, která hrubne, se najdou tak obětaví lidé. Jak uvedl Dr.Turek, snahou pracovníků transfúzní služby vždy je, aby se krev či její složka dostala nemocným, kteří ji potřebují.

» Fotogalerie z předání plaket Donum sanguinis - donum vitae

Atmosféru v krásných prostorách Malostarnského paláce stylově doplnily operní a operetní melodie Franze Lehára (Veselá vdova, Lea Delibese (Děvčata z Cádizu), Antonína Dvořáka (Rusalka) a Gaetana

Donizettiho (Nápoj lásky) v podání sopranistky Kristýny Kůstkové a tenoristy Daniela Matouška.

Na klavír doprovázel Ahmad Hedar. Slavnostním shromáždění provázel Petr Hanzlík, hudební skladatel, zpěvák a producent, který pravidelně akce ČČK moderuje.

V letošním roce bylo uděleno 143 plaket, celkový počet plaket udělených v ČR tak dosáhl čísla 444, přičemž počet dárců, kteří dosahují vyjímečného počtu 250 darů krve a jejích složek v posledních letech narůstá, což svědčí o motivující roli ocenění. I tentokrát si pro vyznamenání přijela většina dárců přijela ze Severní Moravy, kde je tradice dárcovství krve stále velmi živá, jako jeden z projevů nutné solidarity, s jejíž nutností byli zdejší havíři často konfrontováni. Zapojíte se také?

Všem dárcům krve i jejich rodinám přejeme pevné zdraví a ještě jednou za opakovaný projev lidskosti děkujeme!


Počty udělených plaket Dar krve-dar života:


do r.2008
rok 2010
rok 2012
rok 2014
rok 2016
rok 2018
23 14 22 92 150 143