Plakety Dar krve - dar života předány

Dne 26. listopadu 2022 se v Profesním domě (známém též jako Malostranský palác) v Praze konalo již deváté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na tomto setkání byla předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života.

Dárcům krve poděkovali za jejich humanitární čin prezident Českého červeného kříže Marek Jukl, Věra Kovářová, I. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, a Vít Řeháček, předseda Národní transfúzní komise MZ a místopředseda  Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP.

V jejich projevech zaznělo vysoké ocenění lidského přístupu dárců i zdůraznění bezpříspěvkovosti odběrů krve a jejích složek, jako nejlepší záruky bezpečnosti příjemce. Dárci zaslouží velké poděkování za to, že dokáží reagovat na v dnešní době rozkolísanou spotřebu krve a přijít na transfúzní stanici právě, když je jejich krev potřeba.

Na setkání bylo pozváno 143 dárců, z nichž bylo 17 zástupkyň něžného pohlaví.

Celkový počet plaket udělených v ČR tak letos dosáhl čísla 886, přičemž počet dárců, kteří dosahují vyjímečného počtu 250 darů krve a jejích složek v posledních letech narůstá, což svědčí o motivující roli ocenění.

I tentokrát si pro vyznamenání přijela většina dárců přijela ze Severní Moravy, kde je tradice dárcovství krve stále velmi živá, jako jeden z projevů solidarity, s jejíž nutností byli zdejší havíři často konfrontováni.

Co však bohužel nenarůstá, je celkový počet dárců krve v nemocničních transfúzních zařízení -  Zapojíte se také  a pomůžete doplnit chybějících 50.000?

Počty udělených plaket Dar krve - dar života:

do 2008 rok 2010 rok 2012 rok 2014 rok  2016 rok 2018 rok 2021 rok 2022
23 14 22 92 150 143 299 143

Aulu Profesního domu, vznešené barokní stavby z roku 1673, rozezvučely melodie oper a muzikálů v podání Radima Schwaba. Slavnostním shromážděním provázel moderátor Karel Voříšek.


Všem dárcům krve i jejich rodinám přejeme pevné zdraví a ještě jednou za opakovaný projev lidskosti děkujeme!