Plakety Dar krve - dar života předány

Letos se v Profesním domě UK (známém též jako Malostranský palác) v Praze konala dvě slavnostní shromáždění výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na těchto setkáních byla předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života.

Shromáždění proběhla 25. listopadu a 9. prosince 2023. Dárcům krve na prvním setkání poděkovali za jejich humanitární čin prezident Českého červeného kříže Marek Jukl a I. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová, na druhém setkání prezidenta ČČK doprovodil Karol Čukan, ředitel Úřadu ČČK.

V jejich projevech zaznělo vysoké ocenění lidského přístupu dárců, kteří byli označeni za ctihodné, i zdůraznění bezpříspěvkovosti odběrů krve a jejích složek, jako nejlepší záruky bezpečnosti příjemce.

Dárci zaslouží velké poděkování za to, že dokáží reagovat na v dnešní době rozkolísanou spotřebu krve a přijít na transfúzní stanici právě, když je jejich krev potřeba. 

Dávají také příklad dalším lidem, aby se stali také dárci krve a pomohli tak doplnit osm desítek tisíc chybějících...

Na první setkání bylo pozváno 128 dárců, z nichž bylo 7 zástupkyň něžného pohlaví, na druhé pak 123 dárců, z toho 13 žen.

Celkový počet plaket udělených v ČR tak letos dosáhl čísla 1.137, přičemž počet dárců, kteří dosahují vyjímečného počtu 250 darů krve a jejích složek v posledních letech narůstá, což svědčí o motivující roli ocenění. Celkový počet dárců v nemocničních transfúzních zařízení ČR však nestačí. Zapojíte se také?

První část letošního setkání byla určena především dárcům ze Severní Moravy, kde je tradice dárcovství krve stále velmi živá, jako jeden z projevů solidarity, s jejíž nutností byli zdejší havíři často konfrontováni, na druhém setkání jsme přivítali dárce z dalších částí republiky. 

Počty udělených plaket Dar krve - dar života:

do 2008 rok 2010 rok 2012 rok 2014 rok  2016 rok 2018 rok 2021
23 14 22 92 150 143 299
rok 2022 rok 2023          
143 251          


Aulu Profesního domu, vznešené barokní stavby z roku 1673, rozezvučely po oba dny melodie oper a muzikálů v podání Radima Schwaba. Slavnostním shromážděním provázel moderátor Karel Voříšek.


Všem dárcům krve i jejich rodinám přejeme pevné zdraví a ještě jednou za opakovaný projev lidskosti děkujeme!