Plakety Dar krve - dar života a plakety A. Šťastného předány

Dne 20. a 27. listopadu 2021 se v Kajserštejsnkém paláci v Praze konalo již sedmé a osmé setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na tomto setkání, které se v loňském roce nemohlo z důvodů pandemie covid-19 konat, byla předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života.

Dárcům krve poděkovali za jejich humanitární čin prezident Českého červeného kříže Marek Jukl a Alena Šteflová, ředitelka odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví, která spolu s ním ocenění dárcům krve předávala.

Dárce pozdravili také Miloš Bohoněk, předseda Společnost pro transfúzní lékařství ČLS J.E.Purkyně, a Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.

V jejich projevech zaznělo vysoké ocenění lidského přístupu dárců i zdůraznění bezpříspěvkovosti odběrů krve a jejích složek, jako nejlepší záruky bezpečnosti příjemce. Zvláštní pozornost zalsouží dárci v dnešní pandemické době, kdy potřeba krve značně kolísá a mnohdy není dárce snadné zajistit. 

Prostory Kajserštejnského paláce na prvním setkání rozezvučely melodie muzikálů v podání Radima Schwaba a na druhém setkání pak dárce zpěvem potěšila Daniela Šinkorová. Slavnostními shromážděními provázel moderátor Karel Voříšek.

 

Na první ze setkání bylo pozváno 145 dárců, na druhé setkání 27.11.2021 jsme pozvali dalších 154 dárců.

Celkový počet plaket udělených v ČR tak letos dosáhl čísla 743, přičemž počet dárců, kteří dosahují vyjímečného počtu 250 darů krve a jejích složek v posledních letech narůstá, což svědčí o motivující roli ocenění.

I tentokrát si pro vyznamenání přijela většina dárců přijela ze Severní Moravy, kde je tradice dárcovství krve stále velmi živá, jako jeden z projevů solidarity, s jejíž nutností byli zdejší havíři často konfrontováni.

Co však bohužel nenarůstá, je celkový počet dárců krve v nemocničních transfúzních zařízení -  Zapojíte se také  a pomůžete doplnit chybějících 50.000?

Počty udělených plaket Dar krve - dar života:

do r. 2008 rok 2010 rok 2012 rok 2014 rok 2016 rok 2018 rok 2021
23 14 22 92 150 143 299

Letošní předávání plaket Dar krve - dar života bylo spojeno s předání dalšího ocenění: u příležitosti 60. výročí počátku bezpříspěvkového dárcovství krve u nás i ve světě vydal ČČK pamětní plaketu nazvanou po Adolfu Šťastném, jednom z iniciátorů BDK u nás a rovněž mnohonásobném dárci krve a propagátoru dárcovství krve.

Za podporu myšlenky bezpříspěvkového dárcovství krve ji na ústřední úrovni obdrželi: Ministertvo zdravotnictví, Společnost transfúzního lékařství, Hlavní město Praha a rovněž jednotlivci - primářky a primáři pražských transfúzních oddělení.

Na lokální úrovni předaly plakety k 60. výročí BDK naše oblastní spolky.

Tisková zpráva ČČK z 16.11.2021