Plakety Dar krve - dar života a plakety A. Šťastného předány

Dne 20. listopadu 2021 se v Kajserštejsnkém paláci v Praze konalo již sedmé setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na tomto setkání, které se v loňském roce nemohlo z důvodů pandemie covid-19 konat, byla předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života.

Dárcům krve poděkovali za jejich humanitární čin prezident Českého červeného kříže Marek Jukl a Alena Šteflová, ředitelka odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví, která spolu s ním ocenění dárcům krve předávala.

Dárce pozdravili také Miloš Bohoněk, předseda Společnost pro transfúzní lékařství ČLS J.E.Purkyně, a Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.

V jejich projevech zaznělo vysoké ocenění lidského přístupu dárců i zdůraznění bezpříspěvkovosti odběrů krve a jejích složek, jako nejlepší záruky bezpečnosti příjemce. Zvláštní pozornost zalsouží dárci v dnešní pandemické době, kdy potřeba krve značně kolísá a mnohdy není dárce snadné zajistit. 

Prostory Kajserštejnského paláce rozezvučely melodie muzikálů v podání Radima Schwaba. Slavnostním shromážděním provázel moderátor Karel Voříšek.

Na toto setkání bylo pozváno 145 dárců, na druhé setkání 27.11.2021 jsme pozvali dalších 154 dárců.

Celkový počet plaket udělených v ČR tak letos dosáhne čísla 751, přičemž počet dárců, kteří dosahují vyjímečného počtu 250 darů krve a jejích složek v posledních letech narůstá, což svědčí o motivující roli ocenění.

I tentokrát si pro vyznamenání přijela většina dárců přijela ze Severní Moravy, kde je tradice dárcovství krve stále velmi živá, jako jeden z projevů solidarity, s jejíž nutností byli zdejší havíři často konfrontováni.

Co však bohužel nenarůstá, je celkový počet dárců krve v nemocničních transfúzních zařízení -  Zapojíte se také  a pomůžete doplnit chybějících 50.000?

Počty udělených plaket Dar krve - dar života:

do r. 2008 rok 2010 rok 2012 rok 2014 rok 2016 rok 2018 rok 2021
24 14 22 92 155 145 299

Letošní předávání plaket Dar krve - dar života bylo spojeno s předání dalšího ocenění: u příležitosti 60. výročí počátku bezpříspěvkového dárcovství krve u nás i ve světě vydal ČČK pamětní plaketu nazvanou po Adolfu Šťastném, jednom z iniciátorů BDK u nás a rovněž mnohonásobném dárci krve a propagátoru dárcovství krve.

Za podporu myšlenky bezpříspěvkového dárcovství krve ji na ústřední úrovni obdrželi: Ministertvo zdravotnictví, Společnost transfúzního lékařství, Hlavní město Praha a rovněž jednotlivci - primářky a primáři pražských transfúzních oddělení.

Na lokální úrovni předaly plakety k 60. výročí BDK naše oblastní spolky.

Tisková zpráva ČČK z 16.11.2021