Plakety Dar krve - dar života předány

Dne 3. prosince 2016 se v Malostranském paláci v Praze konalo již páté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na tomto setkání, které se koná jednou za dva roky, byla předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života.

Dárcům krve poděkoval za jejich humanitární čin prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. Spolu s ním ocenění předával Miloš Bohoněk, který zastupoval Společnost pro transfúzní lékařství ČLS J.E.Purkyně. Ocenění dárci, mezi nimiž byli i dva, kteří darovali více než 300 krát, představují vzor, hodný následování, uvedl mj. prezident ČČK.

» Fotogalerie z předání plaket Donum sanguinis - donum vitae

Atmosféru v krásných prostorách Malostarnského paláce stylově doplnily operní melodie W.A.Mozarta v podání sopranistky Kristýny Kůstkové, hostující sólistky Moravského divadla Olomouc a mimochodem letošní absolutní vítězky soutežní přehlídky konzervatoří, a basbarytonu Daniela Klánského, hostujícího sólisty Národního divadla v Praze, držitele Ceny českého rozhlasu na Mezinárodní  písňové soutěži B. Martinů.

Na klavír doprovázel Ahmad Hedar z Divadla J.K.Tyla v Plzni. Slavnostním shromáždění provázel Petr Hanzlík, hudební skladatel, zpěvák a producent, který pravidelně akce ČČK moderuje.

V letošním roce bylo uděleno 150 plaket, celkový počet plaket udělených v ČR tak dosáhl čísla 301, přičemž počet dárců, kteří dosahují vyjímečného počtu 250 darů krve a jejích složek v posledních letech narůstá, což svědčí o motivující roli ocenění. Drtivá většina dárců si pro vyznamenání přijela ze Severní Moravy, kde je tradice dárcovství krve velmi živá, jako jeden z projevů nutné solidarity, s jejíž nutností byli zdejší havíři a hutníci často konfrontováni.

Všem dárcům krve i jejich rodinám přejeme pevné zdraví a ještě jednou za opakovaný projev lidskosti děkujeme!

Počty udělených plaket Dar krve-dar života:

do 2008
rok 2010
rok 2012
rok 2014
rok 2016
23 14 22 92 150