Poděkování prezidenta ČČK za pomoc obětem války na Ukrajině

Vážení přátelé, 

je to přesně sedm týdnů od začátku rusko-ukrajinské války. Je navíc období Velikonoc. To bývalo podle dávných zvyků období, na které se přerušovaly boje. Teď tomu tak ale nejspíše nebude, což je pouze jedna z mnoha negativních zpráv, které tato válka, která se navrátila do Evropy, přináší. 

Jsem ale velice rád, že mezi všemi špatnými zprávami, mohu vybrat alespoň jednu dobrou, a o tu se chci s vámi podělit. Tím pozitivem je, že se členové, zaměstnanci a dobrovolníci Českého červeného kříže dokázali opět semknout, spojit se, nasadit své síly a svůj čas k tomu abychom pomohli těm, které válka na Ukrajině vyhání z jejich domovů, těm, které válka na Ukrajině zraňuje. 

Naše pomoc směřuje jak na Ukrajinu, tak se odehrává také u nás. Na Ukrajinu každý týden v průměru třikrát vyjíždí zásilky léčiv, zdravotnického materiálu a potřeb pro ukrajinské zdravotníky. U nás pak každodenně sedm stovek z Vás pomáhá uprchlíkům, pomáhá zmírnit jejich utrpení. 


prezident ČČK Marek Jukl

Za obě tyto formy pomoci Vám chci velice poděkovat. Poděkovat za to že jste se opět zapojili, že jste přišli, když vás jiní potřebují. Za to Vám velice děkuji.

Děkuji také všem těm kteří nám naši pomoc umožňují - svými finančními a materiálními dary či jakkoli jinak.