ČČK: naše pomoc zdravotnickému systému pokračuje

Podporu našemu zdravotnickému systému při jeho zatížení Covidem-19 jsme zahájili již před rokem. Zintenzivnit se musela na podzim, kdy začaly naše nemocnice přijímat velké množství nemocných touto infekcí a začalo hrozit přetížení jejich personálu.

Začali jsme organizovat kurzy Základy moderního ošetřovatelství, kterými prošlo přes 3.000 dobrovolníků. V reakci na opětovné zhoršení situace jsme od poloviny února v rámci pilotního projektu v Karlovarském kraji začali vysílat mobilní týmy našich členů i dobrovolníků, které v lůžkovým zařízeních podporují profesionální zdravotniký personál. Působí na pracovištích neodkladné péče typu B. Od 8.3.2021 se M-72 po KV kraji rozšiřují i do dalších 6 krajů ČR (za první dva týdny jsme v nemocnicích odsloužili 15.912 hodin).

Nezbytné pro zvládnutí epidemie Covid-19 je očkování. Český červený kříž, stejně jako Mezinárodní federace ČK&ČP, chápe vakcinaci jako bezpečnou a účinnou metodu ke zkrocení této infekční nemoci.

Je nezbytné co nejdříve naočkovat co největší část naší populace. Proto i ČČK se v ČR zapojuje do podpory očkování ve spolupráci s krajskými koordinátory vakcinace - jsme součástí jak některých mobilních očkovacich týmů, tak pomáháme v očkovacích centrech.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat! Společně to zvládneme.


 


Tým OS ČČK Opava při nasazení v Karlovarském kraji


Očkovací tým OS ČČK Olomouc při očkování v Ol. kraji

 

V rámci týmů M-72 jsme vyslali na 400 vyškolených dobrovolníků - působili jsme v 11 nemocnicích na 13 covidových odděleních po dobu 7 týdnů - od 8.3. do 30.4.2021 - 24 hodin denně a pomohli s péčí o 1.800 opacientů... Do dalších nemocnic či sociálních zařízení nastoupilo 1.200 dobrovolníků - absolventů našich kurzů a 500 námi vyškolených vojáků. Moc děkujeme dobrovolníkům, kteří se do našich týmů obětavě zapojili!  Nyní pokračujeme v testování & očkování.