Praha podpoří dárce krve

Hlavní město Praha se ve spolupráci s ČČK rozhodlo zvýšit morální vážnost bezpříspěvkových dárců krve a jejích složek a motivovat tak další lidi, aby se dárci této nejcennější tekutiny stali.

Počínaje podzimem letošního roku bude předávání vyznamenání, které uděluje ČČK bezpříspěvkovým dárcům krve darujícím v pražských transfúzních zařízeních a které dosud organizovaly jednotlivé pražské OS ČČK, probíhat centrálně na celopražské úrovni.

Týka se to Zlatých medailí Jana Janského za 40 darů krve předaných ve 2. pololetí 2019 a od jara 2020 i udělených Zlatých křížů za 80 darů a Zlatých křížů za 160 darů krve.

Zástupci ČČK tak spolu s představiteli hlavního města budou předávat Zlaté medaile J.Janského v kostele Sv. Šimona a Judy, Zlaté kříže za 80 a 120 darů krve pak dárci budou přebírat v rezidenci pražského primátora.

Spolu s oceněnými Zlatými kříži 3. a 2. třídy budou v rezidenci přijímáni i ti dárci, kteří získali Zlatý kříž za 160 darů či Plaketu Donum sanguinis - donum vitae, které předává ČČK ústředně.

Plaketa za 250 darů krve

Projevem díků hlavního města Prahy bude poukázka na roční jízdenku v pražské MHD, kterou při uvedených slavnostních setkáních získají čerství nositelé Zlatých křížů za 80, 120 i 160 darů a Plakety za 250 darů krve a jejích složek.

Věříme, že tento přístup, v němž Praha následuje i jiná města v naší zemi, splní svůj účel a zvýší tak společenskou vážnost dárců i motivaci k jejich následování.