Přední linie chráněna: ochranné prostředky do místních ordinací

V reakci na průzkum provedený mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb začíná 01.05.2020 kampaň s názvem Přední linie chráněna.

Jejím cílem je vybavení lékařů a zdravotníků na lokální úrovni, tedy v ordinacích praktických, odborných i zubních lékařů, ochrannými a dezinfekčními prostředky v potřebném počtu a kvalitě. Přednostně se zaměří na oblasti s nejvyšším podílem nakažených koronavirem SARS-CoV-2. V případě, že se podaří vybrat dostatečný objem, může být podpora poskytnuta také poskytovatelům sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že kampaň směřuje k posílení dostupnosti zdravotní péče, stal se Český červený kříž jejím hlavním partnerem. I když si v ČR zatím vedeme poměrně dobře, neměli bychom usnout na vavřínech, ale včas se připravovat na eventualitu další vlny. To, že nemusí přijít, nevadí. Horší by to bylo naopak.

Veřejnost může iniciativu Přední linie chráněna podpořit prostřednictvím finančních darů, které poukáže ve prospěch Fondu humanity ČČK (platební údaje níže, včetně specifického symbolu). Děkujeme, že pomáháte.

Tisková zpráva ČČK ze dne 01.05.2020

».Podpořit iniciativu Přední linie chráněna: 333999/2700 v.s. 2003 ss.772423 | QR platba