Představitelka ICRC E. Svoboda navštívila MZV a ČČK

Představitelka ICRC navštívila MZV a ČČK
 E.Svoboda s prezidentem ČČK a ředitelem Úřadu ČČK
Představitelka ICRC navštívila MZV a ČČK
 Kulatý stůl o ochraně humanitárních pracovníků na půdě MZV

Zástupkyně ředitelky Mezinárodního výboru ČK pro mezinárodní právo a humanitární politiíku Dr Eva Svoboda navštívila 17.6.2019 Českou republiku.

V tento den uspořádala Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva další z "kulatých stolů" zaměřený na na ochranu humanitárních pracovníků v situacích ozbrojeného konfliktu, který rovněž připomněl blížící se 70. výročí přijetí Ženevských úmluv na ochranu obětí válek (1949), základního kodexu soudobého MHP.

Na kulatém stole, který otevřel Petr Válek, ředitel mezinárodněprávního odboru MZV, s hlavním příspěvkem vystoupila Eva Svoboda, která pracuje pro Mezinárodní výbor ČK již od r. 1999. Nejprve působila v poli - v Iráku, DR Kongo, Kašmíru, Myanmaru, Východním Timoru, Alžíru a Súdánu. Nyní již několik let působí v Ženevě. V oblasti MHP je rovněž vědecky činná.

Dále odezněly příspěvky Veroniky Bílkové, Marka Štyse a Marka Jukla. V diskusi referovalo o místě MHP ve výcviku a praxi AČR Ministertvo obrany a s přípravou nové právní úpravy stíhání příslušníků zahraničních nestátních ozbrojených skupin seznámilo Ministerstvo spravedlnosti.

Pozornost v diskusi vzbudila také otázka tzv. protiterostické legislativy ve vztahu k humanitárním činnostem.

Přítomní se shodli mj. na tom, že podle MHP je nepřípustný jakýkoli postih například osoby, která se podílí na péči o zdraví ve prospěch kohokoli (více o akci na stránkách MZV).

Při své návštěvě sídla Českého červeného kříže se paní Svoboda setkala s prezidentem ČČK M. Juklem a ředitelem Úřadu ČČK J.Konečným.

Debata byla zaměřena na přípravu na 33. Mezinárodní konferenci ČK&ČP (Ženeva, prosinec 2019) a paní Svoboda se také seznámila s činnostmi ČČK, zejména na poli diseminace MHP či v oblasti sociální. Pozornost byla také věnována získávání dobrovolníků ČČK či MVČK.

Po prohlídce areálu ČČK "Hvězda" na Bílé hoře převzala naše vzácná návštěva knihu Století s Červeným křížem a pamětní stříbrnou minci raženou u příležitosti stého jubilea ČSČK.