Příběh Alice Masarykové obrazem Pavla Vavryse

Dne 6. června 2024 byla v pražské Písecké bráně zahájena výstava obrazů akademického malíře Pavla Vavryse s názvem Pocta Alici Garrigue Masarykové a výběr z obrazového cyklu Česká paměť, věnovaná zakladatelce a první předsedkyni Československého červeného kříže u příležitosti letošního 105. výročí působení Československého a Českého červeného kříže, organizace snažící se bez rozdílu pomáhat těm, kteří se ocitnou v nouzi a zmírňovat lidské utrpení.

Obrazy jsou z cyklu Česká paměť, ve kterém Pavel Vavrys zpodobňuje osobnosti spojené s naší historií počínaje 20. stoletím. Ke vzniku Republiky se váží nejen obrazy T. G. Masaryka, E. Beneše či M. R. Štefánika, ale také například čs. legionářů nebo maršála Foche.

Obraz Příběh Alice Masarykové věnoval autor Českému červenému kříži. Kromě portrétu zakladatelky ČSČK jsou do něj zakomponovány odkazy na jednotlivé životní etapy (včetně např. věznění za I. světové války nebo právě založení Čs. červeného kříže).

Po skončení výstavy bude toto rozměrné plátno zdobit zasedací síň v sídlě ČČK. Při zahájení výstavy nám předal P. Vavrys  symbolickou miniaturu obrazu a jako poděkování obdržel Děkovné uznání s medailí z rukou prezidenta ČČK Marka Jukla.

Výstava v Písecké bráně potrvá do 23. června 2024, určitě si ji nenechte ujít!


P. Vavrys: Příběh Alice Garigue Masarykové


zleva: P. Vavrys, L. Šmerdová, M. Jukl a miniatura díla

 

Tisková zpráva ČČK z 11.06.2024 ČČK slaví 105. výročí výstavou Pavla Vavryse