Přijetí smlouvy o zákazu jaderných zbraní - vítězství humanity

Přijetí smlouvy o zákazu jaderných zbraní

Dne 7.7.2017 byla v New Yorku schválena Smlouva o zákazu jaderných zbraní. Tato smlouva zakazuje jaderné zbraně - od jejich vývoje, výroby přes vlastnictví až - především - po jejich jakékoli použití.

Stalo se tak na půdě OSN v rámci Konference ke sjednání právně závazného instrumentu o zákazu jaderných zbraní vedoucího k jejich úplnému odstranění, kterou na 15.6. - 7.7.2017 svolalo Valné shromáždění OSN v prosinci 2016.

Přijetí této smlouvy, pro niž hlasovalo 122 členských států OSN, je významným mezníkem v rozvoji mezinárodního humanitárního práva (MHP). Jaderné zbraně byly totiž dosud jednou zbraní hromadného ničení, kterou nezakazovala žádná zvláštní smlouva. I když je známo, jak nalezl i Mezinárodní soudní dvůr, že použití jaderných zbraní obecně protiřečí pravidlům MHP, zejména pro jejich nerozlišující účinek (více zde), je velmi přínosné, že bude existovat také smlouva, která znovupotvrzuje jejich neslučitelnost s MHP a explicitně jejich použití zakáže. Tím dochází k delegitizaci těchto zbraní a také stigmatizaci toho, kdo by je eventuálně použil.

Smlouva také obsahuje postup, jak by mělo dojít až k úplnému odstranění jaderných zbraní. Tím navazuje na již existující Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jejíž smluvní strany se v ní ke sjednání takového instrumentu zavazují.

Přijetí smlouvy označil prezident MVČK P.Maurer za vítězství humanity. Předcházelo tomu 70 let intenzívní snahy Mezinárodního výboru ČK i celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP o zákaz těchto nehumánních zbraní. Ostatně lékaři Červeného kříže byli první na místě jejich - dosud naštěstí jediného - použití v Hirošimě a Nagasaki. MVČK se podílel i na jednání o přijetí této smlouvy.

To, že jejich účinky jsou bez prostorového či časového omezení dokumentuje to, že dvě nemocnice Japonského ČK dosud pečují o 10.687 pacientů z řad přeživších onen jaderný útok, ale i dalších generací, včetně současnýczh dětí - právě u dětí je v současnosti vykonáváno přes 20.000 návštěv a téměř 13.000 hospitalizací ročně...

Státy vlastníci jaderné zbraně a státy pod tzv. jaderným deštníkem USA, včetně České republiky, se jednání o smlouvě nezúčastnily. I pro ně však má její přijetí význam. K podpisu bude smlouva otevřena od 20.9.2017.

Více o smlouvě, vč. jejího textu, v Informaci ČČK:

Ikona dokumentu PDF Informace ČČK k přijetí Smlouvy o zákazu jaderných zbraní z 8.7.2017

Ikona dokumentu PDF Společné prohlášení Mezinárodního Červeného kříže z 5.8.2017

Smlouva pro své smluvní strany vstoupila v platnost 22.1.2021.