Příručka mezinárodního humanitárního práva pro ozbrojené síly

Znalost mezinárodního humanitárního práva - stejně jako jakékoli jiného právního odvětví - je nutným předpokladem jeho dodržování. Mimořádně důležitou roli hraje šíření znalostí MHP a výcvik v jeho aplikaci v ozbrojených silách, kde se spíše užívá namísto MHP termínu "právo ozbrojeného konfliktu", resp. "právo válečné".

Pro výuku a výcvik MHP, stejně jako pro jeho praktickou aplikaci, jsou potřebné příslušné opory. Jednou ze známých příruček je publikace F.de Mulinena Handbook of the law of war for armed forces vydaná Mezinárodním výborem Červeného kříže, který státy pověřily pracovat k věrné aplikaci MHP. Tato příručka není zpracována způsobem obvyklým pro civilní učebnice, ale je skutečně publikací tak říkajíc "k ruce" velitele - její členění odpovídá jednotlivým situacím, v nichž se ozbrojené síly nacházejí. A právě pro tyto konkrétní úkoly a situace obsahuje příručka příslušná pravidla humanitárního práva.

První české vydání vyšlo již v r.1991, kdy je Československá armáda distribuovala svým útvarům. Protože tento náklad je již řadu let rozebrán, a také s ohledem na vývoj, kterým právo ozbrojeného konfliktu za tři desetiletí prošlo, vyvstala potřeba vydání nového.

Český červený kříž společně s Ministerstvem obrany právě vydávají druhé české vydání, které bylo pod redakcí P. Ditrichové a M. Jukla doplněno a upraveno tak, aby odráželo aktuální stav humanitárního práva.

Publikace je určena pro potřeby šíření MHP v rezortu obrany a pro diseminační aktivity Českého červeného kříže. Její vydání je dokladem dobré spolupráce obou institucí, neboť šíření znalostí MHP je jejich společným úkolem.