Proč jsme ji nezachránili? Zdravotníci jsou každý týden cílem útoku

Proč nešlo malé děvčátko zachránit? Odpověď dává video...

Právě před dvěma lety, 3.5.2016, přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č.2286, v níž ostře odsoudila násilí vůči zdravotníkům a zdravotnickým zařízením a vyzvala členské státy OSN, aby dbaly o dodržování pravidel mezinárodního humanitárního práva. Rezoluce rovněž připomněla státům jejich odpovědnost zajistit vyvození odpovědnosti vůči viníkům takových porušení humanitárního práva

Uplynuly dva roky a po celou tuto dobu se v každém týdnu udály násilné incidenty proti zdravotníkům a zdravotniickým zařízením - MVČK jich zaznamenal více než 1.200.

Tyto incidenty působí také to, že pro miliony lidí se následně stává zdravotní péče nedostupnou a umírají, ač by jinak mohli být léčeni a vyléčeni.

V Sýrii funguje - a to jen částečně - méně než polovina nemocnic, v Jemenu je to jen 45%, v oblasti Salah al-Din v Iráku jsou v provozu necelé dvě třetiny zdravotnických zařízení...

Ikona dokumentu PDF Informace ČČK z 5.5.2018 Násilí proti zdravotníkům trvá

Prezident MVČK P.Maurer nyní předložil návrh tří kroků, kterými by se mělo a mohlo předejít pokračování útoků na zdravotní péči.

  • ozbrojené síly se musí zdržet útoků na civilisty a civilní infrastrukturu včetně zdravotnických zařízení, personálu a přepravních prostředků.
  • musí být uvolněny všechny blokády, které brání přístupu nezbytných zdravotnických potřeb a evakuaci raněných a nemocných lidí.
  • násilné incidenty proti zdravotní péči musí být vyšetřeny a v případech, kdy představují porušení mezinárodního práva, musí být za ně vyvozena odpovědnost.

Ranění a nemocní musí být chráněni za všech okolností. Násilí, které je zbavuje přístupu ke zdravotní péči, je porušením mezinárodního humanitárního práva a všechny nás činí méně lidskými, řekl P.Maurer.

Útoky na zdravotní péči nelze brát na lehkou váhu. Jak uvedl prezident ČČK M.Jukl, má válka svá pravidla a za jejich dodržování jsou odpovědni ti, kdo je stanovili – a to jsou všechny státy světa.