Sešli jsme se na Programové konferenci ČČK

Český červený kříž zahrnuje ústředí v Praze a 61 poboček - Oblastních spolků ČČK - po celé republice. To nám umožňuje být vždy tam, kde naše služby či pomoc někdo potřebuje. Ale také to znamená nutnost ladit naši jednotu - tedy, aby naše aktivity byly ve všech oblastech naší činnosti efektivní a měly jednotný standard.

Proto se v Olomouci ve dnech 04.-05.11.2023 sešli zástupci ČČK z celé republiky na Programové konferenci ČČK, aby si vyměnili své zkušenosti s jednotlivými programovými činnostmi a spolu se zástupci ústředí ČČK - Výkonné rady ČČK a Úřadu ČČK - našli co nejlepší způsoby, jak plnit naše poslání - pomáhat těm, kteří si pomoci nedovedou. Konference ukázala širokou paletu činností - od dárcovství krve, přes první pomoc, sociálně-zdravotní aktivity, práci s dětmi a mládeží až třeba po připravenost a poskytování pomoci při katastrofách.

Za všech okolností si ČČK musí udržet schopnost naplňovat základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce, aby měl důvěru těch, kterým pomáhá i těch, kteří ho v tom podporují. Ročně v ČR pomůžeme různou formou čtyřem stům tisícům našich spoluobčanů. Jsme pro Vás v českých zemích již 155 let.

Konference se konala v Regionálním centru Olomouc, za podporu děkujeme společnosti Tesco SW.