První kurz mezinárodního humanitárního práva 2019

První kurz mezinárodního humanitárního práva 2019
Noví absolventi kurzu mezinárodního humanitárního práva

V roce 2019 se první z pravidelných kurzů mezinárodního humanitárního práva (MHP) konal 22.- 24. března v Domě armády v Olomouci, kdysi hlavní moravské pevnosti zmodernizované Marií Terezií. V době zrušení pevnostního statusu (1886) šlo o pevnost z nejmodernějších v habsburské monarchii, bastionové opevnění Olomouce bylo v tu dobu doplněno věncem 21 pevnůstek obepínajících město [+] , z nichž je řada zachována... Důležitou posádkou však zůstala dodnes.

Obsahem kurzů o rozsahu 25 hodin jsou základy mezinárodního humanitárního práva, známého též jako právo válečné neboli právo ozbrojeného konfliktu. Účastníci se také dozvědí o postavení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které je s MHP neoddělitelně spjato od svého vzniku.

Krom teorie vyřešili účastníci prakticky přes osm desítek konkrétních situací. Právě na řešení těchto situacích si účastníci hledáním řešením nejlépe osvojí práci se zdrojovými texty a pochopí principy MHP. Hodinová dotace sice odpovídá de facto celosemestrálnímu

kurzu, avšak obsáhlou matérii nelze ani tak probrat do všech detailů a je na absolventech, aby se dále - prostřednictvím opor získaných na kurzu i pokračovacích seminářů pořádaných ČČK - s MHP a jeho obsahem i aplikací dále seznamovali.

Kurz vedl prezident ČČK doc.Marek Jukl spolu s JUDr. Šárkou Ošťádalovou z Odboru mezinárodního práva MO ČR. Mezi 24 posluchači bylo 19 příslušníků AČR, civilní účastníci byli hlavně z ČČK a Fakulty logistiky a krizového řízení UTB.

Šíření znalosti mezinárodního humanitárního práva je společným úkolem států a Červeného kříže. Za dobrou spolupráci zejména při pořádání těchto kutrzů byl loni ČČK vyznamenán na sympoziu konaném u příležitosti 100. výročí založení Právní služby AČR

Další kurz proběhne 18.-20.října 2019 opět v Olomouci [info].

I válka má své limity, vítězství všemi prostředky vítězstvím není.