Řekni ano dárcovství krve: Cesty krve ve Zlíně již po desáté

Cesty krve ve Zlíně

Dne 19.října 2017 se v aule Univerzity T.Bati ve Zlíně konal již desátý ročník konference Cesty krve.

Tato akce není však jen odbornou konferencí v pravém slova smyslu. Je cestou, jak zlínským studentům ukázat nejen k čemu se lidská krev používá, jak pomáhá nemocným či jak probíhá vlastní odběr, ale také je seznámit s dárci krve a příběhy těch, kterým krev pomohla.

Součástí konference bylo také ocenění dárců krve Zlatými kříži ČČK za 80 i za 120 čestných darů krve.

To vše pak přispívá k tomu, že řada mladých se skutečně do bezpříspěvkového dárcovství krve zapojí. To je důležité i proto, že počet dárců v ČR dlouhodobě klesá, neboť nových dárců není dostatek.

Důležité je to i proto, že již přes osm let fungují v ČR soukromá plazmaferetická centra, která "lákají" - za finanční kompenzaci - právě mladé lidi. Avšak zatímco krev odebraná v transfúzních stanicích putuje ke konkrétním nemocným v ČR, pak z odebrané krevní plazmy v plazmaferetických centrech nezůstává v ČR ani kapka...

Akci Řekni ano dárcovství krve - Cesty krve pořádá OS ČČK Zlín, vystupují také řečníci z transfúzmí služby, Policie ČR, ZZS či HZS ČR. Letošního již 10. ročníku se zúčastnili náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing.Sukop, prezident ČČK Doc.Marek Jukl či pacientská ombudsmanka Dr.Gajdůšková.

Věříme, že účastníci akce se do dárcovství krve aktivně zapojí a OS ČČK Zlín přejeme další úspěšné ročníky Cest krve.