Roušky pro zařízení ČČK

Český červený kříž roušky nejen shromažďuje, vyrábí a distribuuje potřebným, ale 02.04.2020 tentokrát naopak tolik potřebné roušky obdržel.

Úřad vlády nám poskytl zásilku 40 tisíc kusů roušek. Roušky budeme ihned distribuovat do několika desítek našich sociálních zařízení po celé ČR, našich domů seniorů, Dětské odborné léčebny Ch.G. Masarykové a klientům i personálu naší domácí ošetřovatelské péče Alice a dalších sociálních služeb. Úřad vlády tak pomohl řešit nedostatek ochranných pomůcek v našich sociálních zařízeních.

Děkujeme!