Seminář z mezinárodního humanitárního práva

ČČK pořádá pro absolventy kurzů Základy mezinárodního humanitárního práva pokračovací semináře. Letošní seminář se konal 8.10.2017 na Úřadě ČČK.

Hlavními tématy bylo postavení a činnost Mezinárodního trestního soudu, který stíhá pachatele závažných zločinů podle mezinárodního práva (válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidia), kdy národní soudy nejsou schopny či ochotny pachatele stíhat. Shromáždění smluvních stran rozhodne o tom, zda do jeho jurisdikce bude náležet i zločin proti míru (agrese). Dalším tématem byla problematika tzv. zahraničních bojovníků, často ne zcela případně spojovaná s přípravou či vykonáním aktů terorismu.

Účastníci poté řešili modelové situace z mezinárodního humanitárního práva. Seminář vedla Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA., přední odbornice MHP v ČR, a Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK.


Seminář MHP
Doc. Bílková při přednášce