Další spolupráce ČČK s Ministerstvem obrany podepsána

Spolupráce ČČK a Ministerstva obrany, resp. naší armády, má dlouhou tradici. Aktuálně byla rámována smlouvou z roku 2002. Dne 05.06.2024 byla vrchním ředitelem Sekce obranné politiky a strategie MO Janem Jirešem a prezidentem ČČK Markem Juklem podepsána dohoda nová, která odráží nejen posun v možnostech obou stran, ale také změněnou mezinárodněpolitickou situaci. 

Cílem memoranda je vytvoření rámce pro hlubší spolupráci mezi MO a ČČK v oblastech přípravy občanů k obraně státu (POKOS), mezinárodního humanitárního práva (MHP), zdravotnické služby, péče o válečné zajatce, válečné veterány a válečné hroby, vzdělávání, školení a humanitární pomoci.

V oblasti POKOS předpokládáme zejména zapojení ČČK do části věnované zdravotnické přípravě obyvatelstva. V oblasti MHP bude dále pokračovat intenzívní spolupráce při jeho šíření v řadách AČR. Nově a podrobněji je vymezena role ČČK, jako zákonem uznané podpůrné organizace vojenské zdravotnické služby ve smyslu Ženevských úmluv, včetně úkolů, které by ČČK zajišťoval během ozbrojeného konfliktu a zvýšených zdravotnických ztrát.

Obě strany jsou přesvědčeny o prospěšnosti další spolupráce nejen pro zúčastněné strany samotníé, ale především pro Českou republiku a její obyvatelstvo v případech, které si sice nepřejeme, ale na které musíme být připraveni.

Český červený kříž je organizací s velmi specifickým zaměřením, které je zároveň relevantní pro obranu, obranyschopnost i přípravu na obranu. Jsem proto opravdu rád, že se memorandum podařilo podepsat a spolupráci ještě zintenzivníme, podotkl Jan Jireš.