Smlouva o spolupráci s Českou asociací Sport pro všechny

Motto České asociace Sport pro všechny (ČASPV) zní pohyb je život – život je pohyb. Základem její činnosti jsou poznatky o zdravotních benefitech pohybových aktivit a z nich vyplývajících doporučení k pravidelnému zařazování pohybových aktivit do denního režimu osob všech věkových kategorií. Přispívá tak aktivně k ochraně lidského zdraví, což je na druhé straně posláním i Českého červeného kříže.

Uzavření smlouvy, která má přispět k bližší spolupráci v oblastech, kde se naše činnosti protínají, je proto logickým krokem.  Kromě vzájemné výměny informací o činnostech, zájmech a potřebách obou partnerů se spolupráce ukotvená smlouvou zaměří především na následující oblasti:

  • vzdělávání ve znalostech poskytování první pomoci,
  • pořádání zdravotnických soutěží pro děti a mládež,
  • bezpříspěvkové dárcovství krve spolupráce,
  • zdravotnického zabezpečení vybraných sportovních akcí ČASPV.

Smlouvu podepsali počátkem letošního jara, 21.03.2024, v sídle ČČK předseda ČASPV Mgr. Miroslav Zítko a místopředsedkyně ČASPV Radka Mothejzíková s prezidentem ČČK Doc. Dr. Markem Juklem. Podpisu byla přítomna i gen. v. z. Mgr. Lenka Šmerdová.