Standardy poskytování první pomoci - verze 2017

Standardy poskytování první pomoci jsou základním metodickým materiálem pro výuku předlékařské první pomoci laiků, které jako závazné schválila ministerstva zdravotnictví, obrany, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, dopravy a spojů.

Český červený kříž je vydává od r.2002 a průběžně reviduje jejich obsah tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu medicínských poznatků.

Obsáhlou revizí prošly Standardy v r.2012 a nyní je k dispozici jejich další aktualizace, která reflektuje nejnovější International first aid and resuscitation guidelines publikované r.2016 Mezinárodní federací společností ČK&ČP.

Aktuální znění páté verze Standardů si můžete stáhnout z této stránky; *.pdf, 230 kB)

Zapracování změn se v rámci autorského kolektivu Standardů ujal MUDr. Josef Škola, odborný garant Výkonné rady ČČK pro problematiku výuky první pomoci.

Standardy nejsou učebnicí, ale souhrnem postupů předlékařské první pomoci, kterým mají být vyučováni laici.

Jsou podkladem pro výuku v kurzech první pomoci. Informace o učebnicích první pomoci, které Český červený kříž vydal, můžete nalézt na stránce věnované ediční činnosti ČČK.