Sté výročí založení ČSČK ve stříbře a zlatě

Století od založení Československého červeného kříže si připomínáme i díky České národní bance a České mincovně.

Dne 6. února 2019 byla do oběhu uvedena stříbrná dvousetkoruna vydaná Českou národní bankou (vyhláška č. 22/2019 Sb.) a ražená v České mincovně. Autorem vítězného návrhu je medailér Asamat Baltaev, DiS. Jeho návrh zvítězil mezi 34 návrhy, které se soutěže vypsané Českou národní bankou zúčastnily.

Rubová strana mince, kterou vidíme na obrázku, vychází ze znaku ČSČK doby první republiky, tedy symbolu kříže doplněného iniciálami "ČS". Současně se zde promítá sedm Základních principů ČK&ČP, kterými jsou Humanita, Nestrannost, Neutralita, Nezávislost, Dobrovolnost a Světovost. I tyto mezinárodně platné principy mají svou historii - možná překvapivě - spjatu s Československem...

Mince má průměr 31mm, hmotnost 13,0 g a je ražena ze stříbra ryzosti 925/1000. Lícní stranu zdobí kříž, v jehož středu jsou zakomponována heraldická zvířata velkého státního znaku ČR, v opisu text ČESKÁ REBUPLIKA a nominální hodnota.

Pro úplnost dodejme, že dne 6.2.2019 uspořádala Evropská numizmatická asociace v prostorách břevnovského sídla ČČK v Praze slavnostní prezentaci pamětní dvousetkoruny a jejího uvedení do oběhu.

100. výročí založení ČSČK však jablonecká Česká mincovna připomněla i vlastním počinem. V rámci svého volného cyklu nejkrásnějších nerealizovaných návrhů přihlášených do soutěží České národní banky vydala zlatou pamětní medaili. Její emisní náklad čítá pouhých 99 číslovaných kusů. Medaile je ražena ze zlata nejvyšší ryzosti 999,9/1000, má průměr 28 mm a hmotnost půl unce (15,56 g).

Jako předloha pamětní medaile posloužil návrh medailéra MgA. Martina Daška, který si ze soutěže ČNB odnesl druhé místo.  Kříž na averzní straně (na obrázku) předkládá výjev z lazaretu, kde sestry Červeného kříže pečují o nemocné. Na reverzní straně jsou do kříže zakomponována heraldická zvířata České republiky a citace sedmi Základních principů ČK&ČP.

Stříbrná dvousetkoruna 100 let ČSČK
Zlatá medaile 100 let ČSČK